Kampaň MPSV na podporu BOZP – prevence by měla být pro zaměstnavatele klíčová

Vydáno: 2 minuty čtení

MPSV ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) spustilo kampaň pro zaměstnavatele s názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI.

Cílem této kampaně je upozornit zaměstnavatele, že investovat do BOZP se vyplatí. Tato hlavní myšlenka bude propagována prostřednictvím pěti postupně zveřejňovaných ilustračních příběhů popisujících smrtelné nebo závažné pracovní úrazy.

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním preventivních opatření k předcházení rizikům.

Kampaň cílí především na ty z nich, kteří považují investici do BOZP za ekonomickou zátěž a pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví zaměstnance bagatelizují. 

Pět příběhů bude v rámci kampaně postupně publikováno na webových stránkách a sociálních sítích tematicky zaměřených organizací (např. VÚBP, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Oborový portál pro BOZP, Znalostní systém prevence rizik v BOZP).

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, www.vubp.cz)