Nejčastější dotazy a odpovědi k režimu C programu Antivirus

Vydáno: 2 minuty čtení

Režim C programu Antivirus spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění za měsíce červen, červenec a srpen 2020 a týká se firem do 50 zaměstnanců.

Pro získání nároku na odpuštění pojistného, musí zaměstnavatelé splnit tři základní podmínky:

  1. zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění
  2. počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z těchto tří měsíců se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %
  3. musí udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020

Splnění těchto podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť.

Zaměstnavatelé jsou rovněž povinni zaplatit včas pojistné za zaměstnance. V příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.

MPSV na svých webových stránkách vypracovalo přehled nejčastějších dotazů k režimu C programu Antivirus včetně odpovědí na ně.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)