Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat online až do 18. 9. 2020

Vydáno: 2 minuty čtení

V souvislosti s prodloužením termínu pro podaní daňového přiznání za rok 2019 do 18. 8. 2020 se posouvá také termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Ten mohou OSVČ podat bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vyplní jednoduše na počítači prostřednictvím interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat pomocí ePortálu ČSSZ prostřednictvím autorizace – přihlášení se do své datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem nebo jako přihlášený uživatel ePortálu ČSSZ, k němuž se lze přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo Národní identitní autority.

Více informací naleznete také v tiskové zprávě MPSV.

>> NÁVOD: Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 krok za krokem

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)