Ošetřovné – jak to bude od 1. července 2020?

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo, že vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému rozvolňování vládních opatření v současné době nepřipravuje návrh na prodloužení ošetřovného.

Od 1. července 2020 se podmínky nároku na ošetřovné vrací do původní podoby:

  • nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let
  • podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku
  • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu

Bližší informace o ošetřovném na webu MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)