Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění

Vydáno: 2 minuty čtení

Poslanci v úterý 16. 6. schválili novelu zákona o sociálním pojištění navrhovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců.

Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen

Proces bude administrativně velmi snadný. Místo předkládání žádosti zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné.

Pro získání nároku na odpuštění pojistného, musí zaměstnavatelé splnit tři základní podmínky:

  1. zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění
  2. počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z těchto tří měsíců se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %
  3. musí udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020

Splnění těchto podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť.

Zaměstnavatelé jsou rovněž povinni zaplatit včas pojistné za zaměstnance. V příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Na státní rozpočet bude mít zavedení Antiviru C dopad ve výši max. 13,5 mld. Kč, tedy 4,5 mld. za každý měsíc. Novela zákona byla poslanci projednána po takzvané „vratce“ ze Senátu a nyní ji musí ještě podepsat prezident republiky. Poté bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení.

>> Bližší informace k programu Antivirus C

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)