Senát schválil novelu zákoníku práce

Vydáno: 2 minuty čtení

Senát ve středu schválil novelu zákoníku práce připravenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Součástí novely je zejména změna výpočtu dovolené nebo snížení administrativní náročnosti při vydávání potvrzení o zaměstnání. Senát schválil novelu zákona bez pozměňovacích návrhů.

Konkrétními změnami v novele jsou zásadní změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli, vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb do České republiky, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, ale třeba také změna výpočtu práva na dovolenou nebo zavedení institutu sdíleného pracovního místa.

Novela zákoníku práce má nabýt účinnosti 30. 7. 2020 s tím, že některé změny, např. zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, nastanou s účinností od 1. 1. 2021. 

Novelu zákona nyní ještě musí podepsat prezident republiky

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)

Tip redakce: Bližší informace k chystané novele naleznete také v článku našeho autora JUDr. Petra Bukovjana.