Úřad práce ČR pomůže propouštěným v celé ČR

Vydáno: 2 minuty čtení

Na čtyři tisícovky zaměstnanců, kteří obdrželi výpověď, dostanou prostřednictvím nového národního projektu „OUTPLACEMENT“ šanci získat v co nejkratším čase nové zaměstnání. Projekt realizuje Úřad práce ČR v rámci celé republiky (vyjma hl. m. Prahy). Financuje ho z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je realizován od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2022 a jeho předmětem je poskytnutí pomoci zaměstnancům, kterým hrozí propuštění ze zaměstnání. Jedná se zejména o pracovníky podniků, kteří jsou ve výpovědní době.

Do projektu mohou vstoupit zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání z důvodu hromadného propouštění nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Vstoupit do něj mohou i zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

Úřad práce ČR nabízí účastníkům projektu kromě individuální péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo proškolení v oblasti měkkých dovedností. Klienti mohou také absolvovat rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. 

Projekt se také zaměřuje na nové potenciální zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst. A v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto zaměstnance i dále vzdělávat

Více informací naleznete v tiskové zprávě MPSV a také na webu Úřadu práce ČR.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)