Vláda schválila návrh MPSV na rozšíření programu Antivirus

Vydáno: 2 minuty čtení

Vláda na pondělním jednání schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv. režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Cílem opatření je zmírnit ekonomické dopady epidemie nemoci COVID-19 na zaměstnavatele a zejména na zaměstnanost.

Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen. Proces bude administrativně jednoduchý – zaměstnavatelé nebudou předkládat žádost, ale v měsíčním výkazu pouze oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

Nárok na prominutí pojistného mají zaměstnavatelé splňující dvě základní podmínky:

  1. zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění,
  2. nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020.

Zaměstnavatel také musí pro získání nároku na prominutí pojistného zaplatit včas pojistné za zaměstnance a nemůže čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele. 

Návrh zákona projedná Sněmovna i Senát ve stavu legislativní nouze, po podpisu prezidenta bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení.

Více informací v tiskové zprávě MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)