Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. 6.

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 21. 5. platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. 6. rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. MPSV informuje, co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat.

Jako doposud mají nárok na ošetřovné i nadále zaměstnanci včetně tzv. dohodářů, kteří odvádějí sociální pojištění a pečují o dítě mladší 13 let nebo o dítě či osobu blízkou alespoň v I. stupni závislosti (bez omezení věku) z důvodu uzavření školy, školky, dětské skupiny, stacionáře. Od 1. 4. do 30. 6. činí nárok na ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu, přičemž se na ošetřovném mohou střídat dvě pečující osoby.

Změny nastávají ve výkazu péče, který je ke stažení na webových stránkách ČSSZ - ve výkazu vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma a na přelomu května a června výkaz předáte svému zaměstnavateli.

Mezi důvody pro pobírání ošetřovného patří:

  • ohrožení zdraví dítěte
  • ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti
  • výrazné omezení kapacity výchovného zařízení
  • nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení
  • výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení
  • jiný závažný důvod 

Důvody dokládají rodiče, není potřeba žádné potvrzení od lékaře.

Více informací včetně nejčastějších dotazů pečujících osob k ošetřovnému naleznete na webu MPSV.

TISKOPIS: Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)