Vláda schválila návrh MPSV v oblasti sociálního pojištění, který by měl pomoci firmám

Vydáno: 1 minuta čtení

Firmy a podniky by si mohly do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). V takovém případě by zaměstnavatel zaplatil za odložení pojistného pouze nízkou penalizační přirážku, která odpovídá pětině zákonem stanoveného penále.

Firmy by tak díky odložení pojistného získaly prostředky na svůj rozjezd za minimální cenu navýšení platby odloženého pojistného odpovídající navýšení o necelá 4 % p. a. Navržená úprava se týká pojistného splatného do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna.

Další navrhované změny spočívají v povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného příslušné OSSZ výlučně elektronicky a dojde ke zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na OSSZ. 

Materiál musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky. 

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)