Vláda schválila návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů

Vydáno: 2 minuty čtení

Vláda v pondělí 4. 5. schválila návrh MPSV v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Materiál reaguje na přijaté opatření z 24. 4. (tzv. lex covid justice), podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. 4. do 31. 8. Kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy.

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „lex covid justice“) nabyl účinnost dne 24. 4. 2020. Podle současné právní úpravy má ale tato změna negativní dopad na zaměstnance, jejichž zaměstnavatel je v platební neschopnosti. Kvůli tomu není možné uspokojit dlužné mzdové nároky zaměstnancům ze strany ÚP ČR.

Opatření MPSV zajistí pracovníkům platebně neschopného zaměstnavatele uspokojení mzdových nároků ze strany ÚP ČR, a to za stejných podmínek, jaké byly před účinností lex covid justice. Díky této změně budou mít pracovníci možnost získat alespoň částečně mzdové nároky jednoduchou, rychlou a srozumitelnou formou ze strany ÚP ČR, a to i v současné složité situaci způsobené epidemií koronaviru. 

Návrh musí ještě schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)