Chraňte své zdraví při práci z domova

Vydáno: 2 minuty čtení

V současné době pandemie COVID-19 pracuje mnoho zaměstnanců z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Práce z domova přináší celou řadu výhod, mj. zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, úsporu času a nákladů na dojíždění do zaměstnání, včetně stresu a únavy související s dojížděním, efektivnější nakládání s volným časem a mnoho dalších.

Bohužel jsou tu i rizika spojená s prací z domova, která by mohla mít dopad na zdraví zaměstnanců, např. dlouhé intervaly sedavé práce, nedostatek fyzické aktivity, práce v izolaci a s tím spojený nedostatečný přístup k formálnímu a neformálnímu sdílení informací, dlouhá pracovní doba - flexibilní pracovní rozvrh se může stát nevýhodným, pokud si zaměstnanec nedokáže stanovit pevné časové limity a oddělit pracovní život od toho soukromého. 

Více informací naleznete na webových stránkách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kde jsou rovněž odkazy na zdroje z celé Evropy: publikace, případové studie, pokyny, praktické nástroje i audiovizuální materiály.

(zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, https://osha.europa.eu/cs/)

Pozn. redakce: Doporučujeme článek "Měnící se svět práce a wellbeing" - zaregistrujte se a získáte přístup k tomuto článku a dalším odborným informacím na 14 dní ZDARMA.