Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ ve výši 25 tis. Kč

Vydáno: 1 minuta čtení

Kritéria pro získání kompenzačního bonusu byla stanovena tak, aby jej splnila většina OSVČ. Ministerstvo financí počítá, že žádost podá až 700 tis. OSVČ, což by znamenalo rozpočtový dopad ve výši až 17,5 mld.

Ministerstvo financí navrhlo program Pětadvacítka prodloužit až do 8. 6., o návrhu bude v následujících dnech jednat vláda. Žádat se následně bude prostřednictvím druhé žádosti.

Z dotazů a odpovědí se mj. dozvíte, jak postupovat při žádosti o kompenzační bonus, že je možný souběh bonusu s ošetřovným, případně s výplatou podpory v nezaměstnanosti. S jakými dalšími programy a dávkami lze Pětadvacítku kombinovat.

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy za rok 2020.

Další informace:

(zdroj: Ministerstvo financí, www.mfcr.cz)