Odpovědi na nejčastější dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z programu Antivirus

Vydáno: 2 minuty čtení

Úřad práce ČR připravil přehled nejčastějších otázek, včetně odpovědí, které kladou zaměstnavatelé v souvislosti s vyplňováním a podáváním žádostí o podporu z programu Antivirus. Tyto dotazy vychází z dat získaných při zpracování žádostí. Dodržení správného postupu a bezchybné a kompletní vyplnění žádosti jsou klíčové pro hladký průběh celého procesu a získání podpory v co nejkratším čase.

Z dotazů vyplývá, že zaměstnavatelé zaměňují příspěvky z programu Antivirus za příspěvky na vyplacené mzdy, ale jedná se o příspěvky na vyplacené náhrady mezd. Pokud tedy zaměstnanci chodí do práce a dostanou mzdu, nemůže Úřad práce ČR tento příspěvek zaměstnavateli poskytnout. 

Nejasnosti vznikají v kvalifikaci překážek v práci ze strany zaměstnavatele - např. čerpání řádné dovolené není překážkou na straně zaměstnavatele. Překážky v práci jsou vymezeny příslušným ustanovením zákoníku práce.

Častým neduhem je odeslání neúplné žádosti, která je žadateli vrácena zpět k doplnění. Žadatelé zapomínají připojit požadované soubory – jako jsou žádost, dohoda, smlouva o zřízení účtu či plná moc.

Bližší informace naleznete na webových stránkách MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)