Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve věci přípustnosti provozu vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ) bez platných revizí a kontrol vyslovuje Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) následující  stanovisko.

Předně musíme upozornit, že i v době stavu nouze je ze strany zaměstnavatelů nutné dostatečně zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Vnímáme však objektivní skutečnost, že v některých provozech nemůže být v době nouzového stavu s objektivních důvodů kontrola či revize VTZ  provedena v stanoveném termínu. To se může týkat zejména  sektoru podnikání zdravotnictví, potravinářství, obchod a dalších odvětví s vysokými požadavky na hygienu práce. Rovněž jsou nám známy situace, kdy vzhledem k současné situaci je omezena možnost vstupu externích osob do společnosti, nebo není větší počet zaměstnanců  fyzicky přítomno na pracovištích, případně není v reálných možnostech zaměstnavatele zajistit odborně způsobilou osobu.

Ve výše uvedených případech je SÚIP připraven tyto objektivní důvody zohlednit ve své činnosti s tím, že  po zrušení nouzového stavu  zaměstnavatel v přiměřeném časovém horizontu kontroly a revize  provede a vše uvede do souladu s právními předpisy.

Pokud bude s ohledem na nouzový stav k této problematice  přijato Usnesení vlády nebo stanovisko MPSV, budeme o tom zaměstnavatele a odbornou veřejnost informovat prostřednictvím našich internetových stránek.

Zdroj: Státní úřad inspekce práce