Legislativa v oblasti zaměstnanosti se zjednoduší

Vydáno: 2 minuty čtení

Poslanci na svém zasedání v úterý 7. 4. podpořili návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a změny v novele zákona o zaměstnanosti.

Sněmovnou schválený návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020:

  • Po dobu nouzového stavu nebude vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti od firem, které žádají o podporu v rámci programu Antivirus – i nadále však musí plnit své dlužní závazky.
  • Nebude se krátit příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o náhrady mzdy při překážkách – tyto podniky teď také nemusí dokládat bezdlužnost.
  • Poslanci rovněž odsouhlasili pozměňovací návrh ke smlouvám uzavíraným v souvislosti s mimořádnou událostí. Dohody uzavírané na základě programu zaměstnanosti schváleného během mimořádných opatření nabývají okamžité účinnosti, bez potřeby vyčkávat na jejich zveřejnění v registru smluv.

Změny zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:

  • Registrace do evidence Úřadu práce ČR online, a také na jakémkoliv úřadu práce – nikoliv jen v místě trvalého bydliště.
  • Lidé v evidenci Úřadu práce ČR nebudou muset dokládat potvrzení od lékaře o nemoci neprodleně – budou mít k dispozici až tři dny.

Úpravy projedná Senát a musí je podepsat prezident republiky.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)