Antivirus - podpora zaměstnanosti

Vydáno: 3 minuty čtení

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednodušeji.

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Podmínky pro nárok na kompenzace:

  • zaměstnavatel dodržuje zákoník práce
  • zaměstnanec není ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
  • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a účastnit se nemocenského a důchodového pojištění
  • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci – u každého zaměstnance bude posuzována individuálně.

Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy

Režim B – druh překážky:

  • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Žádosti do programu Antivirus bude možné podávat od 6. 4., kdy se program rozběhne, a to pouze elektronickou cestou.

MPSV připravilo podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus. 

Více informací na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

(Pozn. red.: Uživatelům, kteří potřebují aktuální předpisy ze Sbírky zákonů, ale i další související dokumenty, které nejsou součástí Sbírky, doporučujeme využít denně aktualizované stránky noveaspi.cz. Naleznou zde aktuální informace k nouzovému stavu a koronavirové pandemii. Nakladatelství Wolters Kluwer ČR je zpřístupňuje zdarma.)