Ministryně Maláčová chce ulevit živnostníkům. Navrhuje odpustit jim na půl roku povinné důchodové pojištění

Vydáno: 3 minuty čtení

Protože byl v důsledku vládních opatření proti koronaviru omezen nebo úplně pozastaven výkon činnosti mnoha profesí z oblasti výroby a služeb, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí plán na pomoc živnostníkům (OSVČ). V pátek byl do mezirezortního připomínkového řízení odeslán návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců. Opatření se dotkne přibližně 600 000 osob a v případě schválení by mělo být účinné již od března.

„OSVČ jsou v tuto chvíli jednou z nejvíce ohrožených skupin pracujících, protože často nemohou vůbec pracovat a současně nemají nárok například na ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy nebo na náhradu mzdy jako zaměstnanci. Jako vláda se musíme postarat především o to, aby se lidé neocitli v existenčních problémech. To se týká zaměstnanců i OSVČ. Nikdo si tuhle situaci nevybral, všichni jsme na jedné lodi,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V rámci vyhlášeného nouzového stavu došlo k realizaci řady omezujících opatření, která mají značný negativní dopad na podnikání mnoha OSVČ. Negativní dopady spočívající v omezení možnosti podnikání mohu být jak přímé – například z titulu uzavření provozoven – tak i nepřímé, například v důsledku potřeby péče o děti z důvodu uzavření základních a středních škol.

Na podnikatele těžce dopadá zejména propad tržeb, který se projevil téměř okamžitě po zavedení uvedených opatření, a to i u OSVČ, které přímý zákaz činnosti nemají. Propad tržeb a tím i zisku OSVČ by se návazně projevil i ve výši jejich důchodu, neboť budou dosahovat nižších vyměřovacích základů.

MPSV proto zákonem navrhuje prominutí plateb na povinné důchodové pojištění až na 6 měsíců, konkrétně v období mezi březnem až srpnem 2020.

Cílem snížení odvodového zatížení OSVČ je umožnit jim překonat toto kritické období při udržení podnikání a v plném rozsahu zachovat jejich schopnost pokračovat v něm i po skončení současných omezení. Pro OSVČ, kteří již za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude v případě schválení zákona na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.

Zákon bude parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze pravděpodobně projednán již v úterý 24. 3. 2020. 

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)