Informace k nároku na ošetřovné v souvislosti s uzavřením mateřských škol a jiných obdobných zařízení

Vydáno: 3 minuty čtení

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol k 11. 3. 2020 je možné čerpat z tohoto důvodu ošetřovné.

Podrobněji jsou stávající podmínky nároku na dávku shrnuty v aktualitě "Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení" a současně je v aktualitě "Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)" publikován podrobný postup pro uplatnění nároku na dávku.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními k prevenci vzniku a rozšíření způsobeného novým koronavirem dochází i k uzavírání zařízení, kde je poskytována péče dětem předškolního věku.

ČSSZ proto k četným dotazům sděluje, že i v případě, kdy je uzavřeno předškolní zařízení pro děti jde o situaci, na kterou lze čerpat ošetřovné z důvodu péče o dítě, které takto musí zůstat doma.

Na jak staré dítě lze ošetřovné čerpat?
Jde o dítě, kterému ještě nebylo 10 let v okamžiku, kdy o něj rodič (nebo jiná nemocensky pojištěná osoba, pokud uplatňuje nárok na dávku) začal v individuálním případě pečovat. Pokud následně v průběhu péče dítě dosáhne věku 10 let, ošetřovné náleží až do konce podpůrčí doby.

Jakých zařízení se nárok na ošetřovné týká?
Souhrnně je můžeme označit za zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání. Není rozhodné, zda jde o zařízení státní nebo soukromé. Není také nezbytně nutné, aby šlo o zařízení s akreditací MŠMT, ale jde i o takové zařízení, které pečuje o děti předškolního věku na základě dohody s rodiči a je např. alternativou předškolního zařízení.

Může jít tedy nejen o jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, ale dále např. i o mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti. Dítě může být umístěno i v denním stacionáři, zatímco rodiče pracují.

Uvádíte, že na uzavření dětských předškolních zařízení se nevztahuje žádné z opatření vlády. Z jakého důvodu tedy musí být zařízení uzavřeno, aby byly splněny podmínky pro přiznání ošetřovného?
Musí se jednat o uzavření, ke kterému došlo v souvislosti s opatřeními vlády nebo ministerstva zdravotnictví, jako jejich následek, tj. např. i z personálních důvodů nebo z důvodů prevence proti šíření nákazy. Nejednalo by se o uzavření, které bylo dopředu plánováno a oznámeno rodičům z jiných důvodů.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)