ČSSZ doporučuje pojištěncům u žádostí o dávky nemocenského pojištění využívat směrem k zaměstnavatelům e-mail

Vydáno: 3 minuty čtení

Žádosti o dávky nemocenského pojištění nemusí s ohledem na stávající mimořádnou situaci pojištěnci nosit zaměstnavateli ani na poštu, stačí je jen naskenovat a zaslat zaměstnavateli e-mailem.

Účelem krizových opatření vlády je snížit osobní kontakt mezi obyvatelstvem na nejnižší možnou míru. V souladu s nařízením vlády o omezení provozu úřadů veřejné správy proto takto upravila svou činnost i Česká správa sociálního zabezpečení a Okresní správy sociálního zabezpečení.

Umožňujeme tak vyřídit elektronicky podání, která se týkají všech dávek nemocenského pojištění (ošetřovné, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), a to i bez elektronického podpisu pojištěnce.

U eNeschopenky, tedy pro nemocenské, jsou jasně stanoveny elektronické postupy od 1. 1. letošního roku, eNeschopenku přitom mohou lékaři využívat i pro situaci, kdy nařizují karanténu.

Pro případ ošetřovného při uzavření školského/dětského zařízení je postup detailně popsán na webu ČSSZ.

U rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče, jež vydává pro nárok na ošetřovné na předepsaném tiskopisu ošetřující lékař, i u ostatních dávek, které jsou za normálních okolností vyřizovány na základě papírových tiskopisů předávaných zaměstnancem zaměstnavateli, se z důvodu omezení provozního styku doporučuje postupovat následujícím způsobem:

Příslušný formulář může zaměstnanec zaslat svému zaměstnavateli v běžné elektronické podobě (např. jako dokument *.pdf nebo sken), a to i bez elektronického podpisu. Důležité je, aby byly zaměstnavateli takto předány tiskopisy se všemi relevantními informacemi, tj. zejména s číslem účtu, na které žádá zaměstnanec zaslat dávku, s datem nástupu na dávku (u otcovské, peněžité pomoci v mateřství či dlouhodobého ošetřovného) apod. Připouští se tedy možnost příslušný tiskopis vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli prostřednictvím e-mailu.

Elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance ve formě, v jaké jej obdržel, předává zaměstnavatel spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Stejně postupuje zaměstnavatel i tehdy, když obdrží fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance. V takovém případě tiskopis naskenuje a spolu s podklady pro výpočet dávky zašle příslušné OSSZ elektronickým způsobem uvedeným v předchozím odstavci.

Elektronický podpis (identifikace) pojištěnce – zaměstnance – se nevyžaduje, elektronicky ověřeným způsobem musí při podání vůči OSSZ za stávající situace komunikovat pouze zaměstnavatel.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)