ČSSZ: Informace pro zaměstnavatele - kontroly dodržování léčebného režimu

Vydáno: 2 minuty čtení

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že eNeschopenky spuštěné od 1. 1. 2020 mohou dle stanoviska MPSV a ČSSZ lékaři za současné epidemiologické situace využít i při nařízení karantény.

ČSSZ oslovila dopisem zástupce poskytovatelů zdravotních služeb s pokyny, že za současné mimořádné situace lze eNeschopenku vystavit i bez fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci, a to i v případě, že důvodem jejího vystavení není konkrétní zdravotní stav pacienta, ale nařízení karantény. V takovém případě platí všechna pravidla pro eNeschopenku, včetně těch, která jsou z preventivních důvodů důležitá – pacient nemusí zaměstnavateli doručovat žádný papírový tiskopis, všechny informace zaměstnavatel obdrží od ČSSZ standardní elektronickou formou atd.

Z výše uvedeného však zároveň vyplývá, že v případě úmyslu zaměstnavatele provést u konkrétního zaměstnance kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce je třeba obrátit se nejprve na příslušného ošetřujícího lékaře, případně na příslušnou OSSZ, a ověřit, zda je provedení kontroly u konkrétního zaměstnance na místě (nejedná-li se kupř. právě o karanténní opatření).

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)