Termín pro přiznání daně z příjmů za rok 2019 se blíží

Vydáno: 3 minuty čtení

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2019 je 1. duben 2020. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit mj. všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku.

K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání, ale i výjezdů pracovníků Finanční správy do obcí. Přehled o výjezdech zaměstnanců Finanční správy do vybraných obcí naleznete na webu Finanční správy.

„Poplatníkům nabídneme maximální informační servis, a co nejvíce jim budeme nápomocni s vyřízením daňových povinností. Pořádáme výjezdy do obcí, kde nejsou finanční úřady a rozšiřujeme pracovní dobu na našich pracovištích,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V posledních dnech před koncem lhůty pro podání budou rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů a jejich územních pracovišť následovně:

  • Od pondělí 23. 3. 2020 do pátku 27. 3. 2020 - od 8:00 do 17:00 hodin
  • V pondělí 30. 3. 2020 a úterý 31. 3. 2020 - od 8:00 do 17:00 hodin
  • V poslední den lhůty, tj. ve středu 1. 4. 2020 - od 8:00 do 18:00 hodin


Zaměstnanci, kteří měli v roce 2019 příjmy pouze ze závislé činnosti na území ČR, mohou využít zjednodušený dvoustránkový formulář k dani z příjmů fyzických osob. Pokud podávají daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, upozorňujeme na správné předčíslí bankovního účtu, které je 721. Toto předčíslí platí i pro zjednodušený dvoustránkový formulář k dani z příjmů fyzických osob.

Daňové přiznání je možné podat i elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny orgánů Finanční správy: aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. V nápovědě k elektronickému formuláři jsou daňovým poplatníkům k dispozici veškeré informace nutné k vyplnění a podání daňového přiznání.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky, a to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu – toto podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřeno identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky), nebo prostřednictvím datové schránky.

TIP: Pokud máte zpřístupněnu datovou schránku a nemáte uznávaný elektronický podpis, doporučujeme Vám vyplnit a odeslat daňové přiznání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, při odesílání zvolte: Ověření identity přihlášením do datové schránky.

(zdroj: Finanční správa, www.financnisprava.cz)