Na podporu zaměstnávání OZP loni ÚP ČR poskytl 7,4 mld. Kč a podpořil desítky tisíc lidí

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2019 podpořil Úřad práce ČR jen v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 8 137 osob se zdravotním postižením (OZP). Na chráněném trhu práce to pak byly další desítky tisíc osob. Na podporu zaměstnanosti OZP poskytl ÚP ČR za 12 měsíců celkem 7,4 mld. Kč (v roce 2018 to bylo 6,77 mld. Kč, za rok 2017 pak 5,7 mld. Kč).

„V podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením hraje důležitou roli stát. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na zřízení pracovního místa pro OZP a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Značným dílem přispívá v tomto ohledu též pracovní rehabilitace,“ vypočítává generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP
Při rozhodování o přiznání příspěvků na zřízení pracovního místa pro OZP bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. Za celý loňský rok podpořil jen v rámci tohoto nástroje celkem 364 lidí se zdravotním postižením. Příspěvek je určen na pořízení potřebného vybavení zřizované pracovní pozice. Podmínkou je, že na takovém místě musí minimálně tři roky pracovat OZP. Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou či o osobu v 1. nebo 2. stupni invalidity, může ÚP ČR poskytovat v roce 2020 maximálně ve výši 8násobku (267 432 Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve 3. stupni, maximálně ve výši 12násobku (401 148 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 

Podrobnější informace k příspěvkům na podporu zaměstnávání OZP a slevách na dani naleznete v tiskové zprávě Úřadu práce ČR.

(zdroj: Úřad práce ČR, www.uradprace.cz)

Další aktuality