Okamžik uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Má-li zaměstnanec odpovídat za schodek na hodnotách svěřených mu zaměstnavatelem k vyúčtování, musí s ním o tom zaměstnavatel uzavřít písemnou dohodu. Taková dohoda smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne věku 18 let. Lze ji ale uzavřít ještě před vznikem pracovního poměru, ke kterému se vztahuje?

Právní věta

Nic nebrání uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty) již v pracovní smlouvě bez ohledu na to, jak je dohodnut den nástupu do práce.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2019, sp. zn. 21 Cdo 2167/2019)

Předmět sporu

  • Platnost dohody o odpovědnosti zaměstnance za svěřené hodnoty.
  • Úhrada schodku na zaměstnanci svěřených hodnotách.

Právní úprava

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků