tiskopisy daňového přiznání

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
  • Článek
Přehled tiskopisů ke zdanění závislé činnosti navazuje na článek uveřejněný v minulém čísle. Na základě zkušeností z minulého zdaňovacího období opět upozorníme na důležité údaje a na častou chybovost, především však na změny v tiskopisech.
Vydáno: 20. 01. 2017
Vyplňuji přiznání za společníky společnosti (fyzické osoby). Během roku se ale bohužel několikrát měnili jak účastníci, tak podíly jednotlivých účastníků (podíly se měnily během roku i u těch, co byli ve společnosti celý rok). Zisk se mi samozřejmě podle jednotlivých měsíců i společníků podařilo spravedlivě rozdělit. Jak ale vyplnit část F v příloze č. 1 daně z příjmů? Jaké podíly v % se tam uvádí? Stav podílů dle smlouvy ke konci roku? Dělám přiznání i dvěma bývalým společníkům, kteří během roku z důvodu přiznání starobního důchodu ukončili podnikání a ze společnosti vystoupili. Nějaký zisk jim ale za část roku připadl. Ti by tam pak měli uveden 0% podíl na příjmech i výdajích, kdyby se tam uváděl stav podílů ke konci roku?
Vydáno: 15. 03. 2016