sleva na studenta

Počet vyhledaných dokumentů: 18
Počet vyhledaných dokumentů: 18
Konsolidační balíček je nyní zařazen na 18. schůzi Senátu jako senátní tisk č. 161 (číslo sněmovníhu tisku je 488). Z týdeníku Podtrženo sečteno vybíráme, co obsahuje návrh, který se bude projednávat od 8. 11. Návrh znovu zavádí odvod zaměstnanců na nemocenské pojištění (0,6 % z příjmů), v posledních letech zaměstnanec odváděl pouze na důchodové pojištění (6,5 %). Ruší se některé daňové výjimky, například sleva na školkovné nebo na studenta, omezuje se sleva na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak, že bude muset pečovat o dítě do tří let věku. U benefitů se zavádí souhrnný roční limit pro osvobození od daně (a tedy i od pojistného) na úrovni poloviny průměrné mzdy (pro rok 2023 by limit představoval částku 20 162 Kč ročně). Snižuje se hranice pro aplikaci daňové sazby ve výši 23 % ze 48 na 36násobek průměrné mzdy. Balíček dále zavádí pouze dvě sazby DPH (12 a 21 %), sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 na 21 %, daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8násobek, zvyšuje se i spotřební daň z lihu a dálniční poplatky. OSVČ čeká zvýšení minimálních odvodů na sociální zabezpečení (pro rok 2024 z 2 944 Kč na 3 852 Kč). Přejete si plný přístup k odborným článkům a dostávat týdeník Podtrženo, sečteno s krátkými zprávami do svého e-mailu? Pořiďte si předplatné aplikace Práce a mzda. S námi se v pracovním právu vyznáte.
Vydáno: 23. 10. 2023
Může studentka, která nastoupila 4. 9. 2023 k dennímu studiu na VŠ, podepsat smlouvu na HPP 40/hod. týdně? Řeříme dvojí odvody ZP, SP. A jak to bude s případnými slevami na studenta a poplatníka a  mohou si rodiče uplatňovat slevu na dítě?
Vydáno: 27. 09. 2023
Součástí konsolidačního balíčku je i omezení a rušení slev na dani a daňových výjimek. Zcela zrušit by se měla například sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné, podle kabinetu ji využívají především středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel, nízkopříjmové skupiny ji pro nízký základ daně nevyužijí) a sleva na studenta (podle kabinetu plně postačí sleva na poplatníka). Sleva na dani na manželku/manžela má být omezena výhradně na manželku/manžela pečující o dítě do tří let věku, stávající nastavení výjimky odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce, není důvod ji poskytovat na ženy v domácnosti manželům s nadprůměrnými příjmy. Zruší se i dvě nezdanitelné částky, odpočet za členské příspěvky odborům a příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání (v praxi se prakticky nepoužívá). Mělo by se zrušit osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům, protože jde o selektivní daňovou výjimku, kterou efektivněji uplatňují větší zaměstnavatelé. Jedná se o nadlimitní stravenky (tzv. manažerské stravenky), nadlimitní příspěvky na sportovní a kulturní akce. Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k odborným článkům? Pořiďte si předplatné aplikace Práce a mzda.
Vydáno: 29. 05. 2023
Lze prosím poskytnout slevy na daních (daňové zvýhodnění na zletilé dítě a slevu na studenta), když nám studenti nebo rodiče zletilých dětí předkládají potvrzení, která jsou barevně vytištěna z emailu (děti poslaly rodičům potvrzení emailem, stažené z webu školy, a oni vytiskli přílohu a tuto předložili) nebo okopírovaný originál potvrzení (klasické potvrzení na formátu A6, které přinesou okopírované z barevné tiskárny)? Dosud jsme vyžadovali vždy originál nebo konverzi dokladů potvrzení o studiu (zejména potvrzení z VŠ), ale někteří rodiče a studenti se zlobí, že je zbytečně zatěžujeme. Upozorňuji, že nemáme elektronické daně. Velmi předem děkuji za přesné vysvětlení.
Vydáno: 29. 08. 2022
Naše zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru (21 let), žijící s ní ve společné domácnosti. Tato dcera zanechala studia na vysoké škole ke dni 4. 2. 2022, což zaměstnankyně doložila potvrzením školy. Jelikož nešlo o řádné ukončení studia, zvýhodnění na dceru nenáleží již za měsíc březen. Jak je to ale s únorem? Běžně by zaměstnankyni náleželo zvýhodnění i za měsíc únor, protože dcera k 1. únoru byla ještě studentkou VŠ, ale tato dcera již celý měsíc únor pracuje na DPČ s příjmem cca 15 000 Kč, je za ní odváděno ZP. Dočetla jsem se, že "daňové zvýhodnění (při řádném ukončení studia), zůstává zachováno v období měsíce ukončení studia na VŠ a bezprostředně navazujícího kalendářního měsíce, pokud student nekoná po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost." Nevím ale, jestli tato podmínka se týká i měsíce, ve kterém došlo k zanechání studia (nebo jen měsíce následujícího – při řádném ukončení studia) a mohu tedy za únor zvýhodnění na dceru této zaměstnankyni ještě ponechat, nebo se týká i měsíce, ve kterém došlo k zanechání studia?
Vydáno: 11. 02. 2022
Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru 1. 3. 2021. Doložila potvrzení o studiu na VŠ, které bylo ukončeno 10. 2. 2021. V ročním zúčtování chce zpětně za minulý rok uplatnit slevu na studenta. Za jaké měsíce je možné jí tuto slevu uplatnit?
Vydáno: 10. 02. 2022
Dcera (22 let) začala studium na vysoké škole. K „zápisu“ na VŠ došlo dne 3. 8. 2021. K tomuto datu obdržela potvrzení o přijetí na VŠ, spolu s vyřízením veškerých formalit. Vlastní výuka započne až od 1. 10. 2021. K jakému datu získává dcera „statut“ studenta, za kterého hradí pojistné na zdravotní pojištění stát? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října? V jakém měsíci si lze na dceru uplatnit odpočet na dítě? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října?
Vydáno: 04. 08. 2021
Student končí studium 16. 6. 2020 na VŠ zkouškou - bakalář. Bude pokračovat v dalším, magisterském studiu. Bude nadále mít status student nepřetržitě, tj. i v období léta než bude pokračovat ve studiu na podzim? Jak by to měl např. v případě brigády nebo DPP? 
Vydáno: 28. 05. 2021
Od kolika let může být dítě zaměstnáno, je hranicí 15 let? Může si rodič uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě a současně si dítě může uplatňovat slevu na studenta? 
Vydáno: 11. 02. 2021
Zaměstnanec v roce 2020 uplatňoval odpočet na syna do 26 let (vysoká škola). Potvrzení vystaveno na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. V říjnu kdy jsem ještě nevěděla, že syn ukončil školu, žádala jsem zaměstnance o další potvrzení, ale zjistila jsem, že syn školu již ukončil v červnu 2020 (složil státnice) a následující měsíc nikde nepracoval, nebyl veden na Úřadu práce, vlastně nepracuje dosud. Takže za 8/2020 vznikl nedoplatek na dani? Je to tak? a zároveň druhý dotaz, ráda bych udělala případnou opravu ve mzdách a zaměstnanci rozdíl ponížila ve mzdě? Byla toto má chyba, nebo to jde za zaměstnancem, že mi toto měl oznámit, tudíž nemusím opravovat ve mzdách a on je povinen podat si daňové přiznání a tuto chybu tam zohlednit? 
Vydáno: 20. 11. 2020
Bude mít stále nárok kolegyně na daňové zvýhodnění své 25leté dcery, která v červnu 2020 řádně ukončila vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a v září (možná říjnu) začne studovat na Slovensku jinou vysokou školu v bakalářském studijním programu? Bude se stále jednat o soustavnou přípravu na budoucí povolání, když v nové škole bude studovat v nižším studijním programu (Bc.) než už má nyní dokončený (Mgr.)? Pokud ano, bude to bez přerušení (zák. 117/1995 Sb. § 14 odst. 2 písm. c) nebo až od začátku nového studia? Pokud by na další vysoké škole studovala v magisterském stud. programu bylo by to z pohledu daňového zvýhodnění stejné?
Vydáno: 03. 09. 2020
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Naše zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na svého syna, studenta, který studuje na vysoké škole a 8. 9. 2020 dosáhne věku 26 let. Do kdy může naše zaměstnankyně uplatňovat daňové zvýhodnění? Respektive, může je uplatnit ještě za měsíc září 2020? Od kdy si musí její syn platit sám zdravotní pojištění? 
Vydáno: 03. 09. 2020
Student VOŠ od ledna do června 2019 byl studentem a nepracoval. Po zdárném ukončení studia, od 8.7.2019 nastoupil do zaměstnání. Můžu v daňovém přiznání uplatnit slevu na studenta za období leden - červen 2019? Tj. celoroční sleva na poplatníka 24840 Kč a na studenta 2010 Kč?
Vydáno: 18. 02. 2020
Student vysoké školy složil v 4/2019 bakalářskou zkouškou. Od 9/2019 pokračuje v magisterském studiu. Slevu na vyživované dítě lze uplatnit za období 1-5/2019 /v květnu nebyl po celý měsíc v evidenci na UP a nebyl ani po celý měsíc zaměstnaný/ a dále pak až od 9/2019. Je tento postup správný? 
Vydáno: 06. 02. 2020
Na základě jakého předpisu zdůvodním, že slevu na dítě si uplatňuje rodič doktoranda do 28 let (denní studium)? Zákon o státní sociální podpoře sice definuje, kdo se „soustavně připravuje na povolání“, což by byl i ten doktorand, ale § 35c zákona o daních z příjmů tam dává ještě podmínku do dovršení věku 26 let.
Vydáno: 01. 10. 2019
Manžel v DPFO (§ 7 ZDP) uplatní daňové zvýhodnění na vyživované děti. Jedno z těchto dětí je student střední školy, s druhým dítětem jsem doma na rodičovské dovolené. I já podávám DPFO (příjmy z nájmu § 9). Mohu ve svém přiznání uplatnit slevu na studenta, nebo musí tato sleva být uplatněna u manžela zároveň s daňovým zvýhodněním na vyživované děti? Jsou tyto nároky na sebe nějak vázány?
Vydáno: 25. 02. 2019
Právě připravuji roční zúčtování pro zaměstnankyni, která loni v lednu (26. 1.) 2018 vykonala státní zkoušku - bakalář, poté byla vedena na úřadu práce od 7. 2. do 26. 2. (takže necelý měsíc), než nastoupila do zaměstnání, kde je doposud. Následně zahájila další studium (magisterské) na druhé vysoké škole od podzimu 2018 (tudíž v zimním semestru - dosud). Kolik měsíců si může za rok 2018 uplatnit do ročního zúčtování? 
Vydáno: 06. 02. 2019
Dcera narozena 30. 6. 1992. Dálkově studuje na VŠ. Má nárok na slevu na studenta i za měsíc červen, kdy dosáhla věku 26? Při studiu je i zaměstnaná a žije s námi ve společné domácnosti. Mám nárok u DPFO za rok 2018 na daňové zvýhodnění na vyživované dítě a případně v jakém poměru - 5 nebo 6 měsíců?
Vydáno: 20. 12. 2018