přehled o příjmech a výdajích

  • Článek
Právní úprava zdravotního pojištění ukládá zaměstnavatelům spoustu povinností, kdy tou nejdůležitější je placení pojistného každý měsíc za sebe a za své zaměstnance. V této souvislosti zaměstnavatelé dle situace přihlížejí k tomu, zda se musejí (anebo naopak nemusejí) zabývat problematikou minimálního vyměřovacího základu.
Vydáno: 28. 08. 2023
  • Článek
Mezi základní povinnosti osob samostatně výdělečně činných ve zdravotním pojištění patří mj. podání Přehledu v zákonem stanovených lhůtách a placení záloh na pojistné, pokud je povinností OSVČ tyto zálohy platit. Ke změně výše placené zálohy může (ale nemusí) dojít při podání Přehledu, postupy OSVČ si ukážeme formou příkladů. Podotýkám, že dále uvedené podmínky a postupy se netýkají OSVČ relevantně činných v režimu paušální daně.
Vydáno: 28. 01. 2022