osobní údaje

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
  • Článek
Občané Ukrajiny a v některých případech i příslušníci dalších tzv. třetích států, kteří uprchli před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, měli v minulém roce možnost požádat v členských státech EU o dočasnou ochranu, která byla těmto osobám úvodem poskytnuta v rozsahu jednoho roku.
Vydáno: 10. 03. 2023
Zákoník práce obsahuje v § 334 až 336 zvláštní právní úpravu doručování důležitých písemností zaměstnavatele zaměstnanci. Jedná se zejména o písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru. Tyto písemnosti zaměstnavatel doručuje zaměstnanci v prvé řadě do vlastních rukou na pracovišti. Pokud takový postup není možný, lze přistoupit k doručení osobně mimo pracoviště, poštou, elektronicky nebo do datové schránky, jestliže ji zaměstnanec má.
Vydáno: 19. 09. 2023
  • Článek
Mnoho zaměstnavatelů pravděpodobně řešilo otázku, jak z hlediska zpracování osobních údajů přistupovat ke zpracování fotografií jejich zaměstnanců pořízených a používaných v souvislosti s výkonem práce (např. používání a šíření fotografií zaměstnanců na vstupních kartách, na intranetu zaměstnavatele či internetu), k pořizování fotografií z firemních akcí a jejich případnému sdílení na sociálních sítích. Od účinnosti nové evropské legislativy upravující ochranu osobních údajů (GDPR) uplynul více než rok a půl, a za tuto dobu se již značně vyvinula praxe jak Evropského sboru pro ochranu osobních údajů („EDPB“), tak národních úřadů dohlížejících na ochranu osobních údajů na území členských států a potažmo celé Evropské unie. Nicméně i přes posun v interpretaci GDPR kompetentními orgány stále není zcela jasné, jaký právní důvod zpracování osobních údajů pro pořizování a zveřejňování fotografií zaměstnanců mohou zaměstnavatelé v jednotlivých případech legitimně použít.
Vydáno: 20. 03. 2020
Co mám doplnit do osobního dotazníku u zaměstnance, který bude přijat do pracovního poměru? Jaký právní titul a platí právní titul na vše v dotazníku nebo jsou výjimky? Jaký účel a jaká doba (předpokládám 30 let uchování)? Dotazujeme se na jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, pojištovna, bankovní spojení, místo narození národnost, příslušnost, invalidní nebo starobní důchod, telefon, výpis z trestního rejstříku. Můžeme o výpis žádat, když zaměstnanec bude pracovat s lihem? 
Vydáno: 21. 06. 2018
Pokud uplatňuje zaměstnanec daňové zvýhodnění na děti, je povinen dát zaměstnavateli kopie rodných listů svých dětí? Ptám se v návaznosti na GDPR. 
Vydáno: 28. 05. 2018