nepříznivé povětrnostní podmínky

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelné události mohou způsobit přerušení práce, které je překážkou v práci na straně zaměstnavatele. Základní informace Nepříznivé povětrnostní vlivy nebo živelné události, tedy události mající povahu vyšší moci, mohou způsobit přerušení práce zaměstnanců, ať již z důvodu ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců či 3. osob, ale i poškození výrobního zařízení či pracoviště zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel nepřevede zaměstnance na jinou práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku zaměstnance. Vyšší nároky může stanovit kolektivní smlouva, vnitřní předpis či dohoda se zaměstnancem.
  • Článek
Studenti si brigádnicky přivydělávají nejen v období letních prázdnin, ale kdykoli v průběhu roku. Pro jejich zaměstnavatele je v této souvislosti z pohledu zdravotního pojištění důležitá forma sjednaného pracovněprávního vztahu. Pokud je uzavřena pracovní smlouva, pak se pojistné odvádí z jakékoli výše příjmu. V případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr rozhoduje výše příjmu.
Vydáno: 22. 06. 2018