nedoplatek

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
  • Článek
Základní povinností každého plátce je především řádné placení pojistného, respektive záloh na pojistné u OSVČ. Jestliže plátce tuto povinnost neplní, musí počítat s postihem ze strany zdravotních pojišťoven, které se při výkonu svých práv racionálně soustřeďují především na dlužníky, resp. na ty plátce, kteří tuto zásadní povinnost porušují.
Vydáno: 09. 12. 2022
V prosinci roku 2018 mělo dojít k platovému postupu učitelky mateřské školy. Z platového tarifu 9/3 do 9/4. Tato skutečnost byla přehlídnuta a tím došlo k předběžnému nedoplatku ve výši 8300 Kč (učitelka má zkrácený úvazek). Je možno doplatit uvedenou částku zpětně za celé období?  Platový výměr se správným platovým zařazením mám vystavit zpětně a nebo s platností od 1. 5. 2021 (nejbližší termín dalšího zpracování mezd) s doložením doplatku mzdy za dlužné období?
Vydáno: 13. 05. 2021
  • Článek
Čas od času se v rámci mojí praxe setkám s chybným postupem zaměstnavatele při stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, přesněji řečeno s tím, že zaměstnavatel neodvede z některého plnění pojistné na zdravotní pojištění, čímž zjevně poruší zákon.
Vydáno: 20. 09. 2019
Mzdová účetní zjistí chybu na ročním zúčtování zaměstnance, která vznikla ze strany mzdové účetní - došlo ke špatnému uplatnění slevy na dani a zaměstnanci vznikl nedoplatek na dani z příjmů. Společnost nedoplatek vůči finančnímu úřadu již uhradila a podala opravné roční zúčtování. S finančním úřadem je tedy vše vyřešené. Účtováním opravy vznikla pohledávka za zaměstnancem. Můžeme zaměstnanci dlužnou částku srážet ze mzdy? Jak správně toto provést?
Vydáno: 11. 07. 2018
Při kontrole sald po mzdové účetní, která už ve firmě nepracuje, byly zjištěny přeplatky i nedoplatky na mzdách. Jedná se hlavně o zaměstnance, kteří poštu nevyzvedávají, jsou v exekuci a vymáhání přes právníka by bylo finančně náročnější a zřejmě by stejně k ničemu nevedlo. Částky jsou do 1 000,- Kč; je možno tyto přeplatky odepsat do daňových nákladů? Taktéž se objevil opačný případ, kdy jsme poštou vyzvali zaměstnance k převzetí doplatku mzdy, pošta se vrátila, peníze není kam poslat. Můžeme odepsat naopak do výnosů?
Vydáno: 20. 02. 2017