dohoda ADR

Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
  • Článek
V tomto příspěvku jsou popsány nejdůležitější změny v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečných věcí po silnici – dohoda ADR a s touto problematikou související novelizace zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Vzhledem k tomu, že je snahou podpořit multimodální přepravu nebezpečných věcí harmonizací mezinárodních předpisů, platí většina uvedených změn i pro železniční přepravu nebezpečných věcí – RID a dokonce i přepravu vnitrozemskými vodními cestami – ADN.
Vydáno: 15. 04. 2021
  • Článek
Úvod Obdobně jako v minulých lichých letech, došlo i v letošním roce k novelizaci mezinárodních dohod pro přepravu nebezpečných věcí, které jsou závazné pro odesilatele, dopravce a příjemce v...
Vydáno: 17. 07. 2019
  • Článek
Následující příspěvek představí nejpodstatnější změny legislativy v oblasti přepravy nebezpečných věcí, se zaměřením na silniční dopravu. Nebezpečné věci je dovoleno přepravovat pouze v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), a to za podmínek v ní uvedených. Tato dohoda je dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, závazná nejen pro mezinárodní, ale i tuzemskou přepravu nebezpečných věcí po silnici.
Vydáno: 08. 06. 2017