chráněný účet

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
Náš bývalý zaměstnanec, kterému vyplácíme tzv. rentu (z důvodu nemoci z povolání), kterou refundujeme Generali České pojišťovně, nás požádal o potvrzení k chráněnému účtu. Je tato renta považována za příjem, který se potvrzuje na formuláři k chráněnému účtu?
Vydáno: 13. 06. 2022
  • Článek
Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu (OSŘ) v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet. Původní účinnost od 1. 4. 2021 byla prostřednictvím zákona č. 155/2021 Sb. (tzv. lex COVID justice III) odložena až na 1. 7. 2021.
Vydáno: 20. 08. 2021
  • Článek
Zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb., dále jen „OSŘ"), nabývá účinnosti 1. 7. 2021. Právní úprava chráněného účtu je uvedena v ustanoveních § 304c až § 304e OSŘ. Chráněný účet má fungovat jako jiný běžný účet v bance, ovšem soudní exekutor nebude moci finanční prostředky na tomto účtu zabavit. Finanční prostředky na chráněném účtu tak budou po celou dobu plně k dispozici jeho vlastníkovi.
Vydáno: 02. 07. 2021
  • Článek
V současné době není výjimečné, že zaměstnancům, kterým již byly provedeny srážky ze mzdy a nezabavitelná část mzdy zaslána zaměstnavatelem na jejich účet, byl tento účet (včetně nezabavitelné části...
Vydáno: 25. 06. 2021