akce pro děti a mládež

Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
Uvolnění zaměstnance pro práci na dětském táboře první měsíc pracovního poměru, tj. ve zkušební době. Zaměstnanec splnil zákonné podmínky pro uvolnění na tábor jako oddílový vedoucí. Zaměstnavatel souhlasil s jeho uvolněním na tábor po nástupu do zaměstnání, tj. v období sjednané zkušební doby. Zaměstnanci přísluší za pracovní volno související s činností vedoucích táborů pro děti a mládež a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních náhrada mzdy. Jedná se o překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Bude se zaměstnanci prodlužovat zkušební doba za poskytnuté pracovní volno?
Vydáno: 10. 11. 2023
  • Článek
Léto jako součást střídajících se ročních období je jednou z nejvíce oblíbených částí kalendářního roku mnohých z nás. Trávíme jej kupříkladu s rodinou na dovolené u moře či u rybníka, avšak naleznou se i tací, kteří jej věnují práci s dětmi a mládeží, např. svou aktivní účastí na dětském táboře nebo sportovním soustředění. Cílem tohoto článku je zhodnocení právní úpravy konkrétní překážky v práci na straně zaměstnance v zákoníku práce.
Vydáno: 26. 08. 2022
  • Článek
S účinností 1. ledna 2021 novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) rozšiřuje překážky v práci v souvislosti s akcemi pro děti a mládež a zároveň je nově zaměstnavatel povinen za podmínek uvedených v novém ustanovení § 203a zákoníku práce poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu pro zaměstnance působící na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež za dobu nejvýše 1 týdne v kalendářním roce s možností následné refundace ze státního rozpočtu.