PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Jsme stavební firma (s. r. o.) V roce 2017 jsme uzavřeli s odborným učilištěm, kde se učí budou zedníci, smlouvu o odborné praxi. V průběhu roku nás učni pravidelně navštěvovali a vykonávali jak samotnou praktickou část na staveništích, tak část přípravnou (účastnili se přípravy rozpočtů, školení o materiálech a jiné spíš administrativní činnosti). Za každého jednotlivého učně vedeme pro nás i pro školu docházku, kde se navíc uvádí, co v které konkrétní době každý učen prováděl. Můžeme uplatnit odpočet na odborné vzdělávání podle § 34f a násl. v rozsahu 200 Kč za každou hodinu strávenou učněm na našem pracovišti? Nejsem si jista, zda čteme uvedené ustanovení správně, zda není nějaká další pro nás skrytá podmínka. Zda nám opravdu bude stačit smlouva s učilištěm o odborné praxi a podrobná evidence docházky. Jde mi o to, aby např. z jiného zákona nevyplývalo, že odbornou praxi může vykonávat pouze osoba, která k tomu má příslušné vzdělání, akreditaci apod, nebo zda smlouva o odborné praxi nemusí někde evidována, schválená apod., aby to pak finanční úřad neodmítl uznat pro jiné formální vady. 
Vydáno: 07. 10. 2022
Přijali jsme do pracovního poměru učitelku v mateřské škole, která má vystudovanou Střední odbornou školu obor sociální péče a Vyšší odbornou školu podnikatelskou ukončenou absolutoriem. Učitelku jsme zařadili do 9. platové třídy bez dvouletého odečtu. Je tento postup správný? Jaký studijní obor by měla pracovnice vystudovat, aby byla kvalifikovaná jako učitelka v MŠ?
Vydáno: 07. 10. 2022
Ředitel soukromé školy má v pracovní náplni především řízení školy, ale zároveň vyučuje jednu hodinu týdně hru na hudební nástroj. Můžeme ho pokládat z hlediska nároku na dovolenou za pedagogického pracovníka, i když pedagogická činnost je minimální?
Vydáno: 19. 11. 2021
Musí mít ředitel školy (příspěvková organizace) schválenou zahraniční pracovní cestu zřizovatelem (obec)?
Vydáno: 17. 05. 2018
Náleží paní učitelce v přípravné třídě příplatek za třídnictví?
Vydáno: 07. 11. 2017
Dobrý den, měla bych dotaz k zaměstnávání pedagogického pracovníka, který nesplňuje odbornou kvalifikaci. Porovnávám situaci u našeho pedagogického pracovníka s článkem PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D. v Řízení školy 4/16 a nevím, zda správně chápu. S paní učitelkou, která nesplňuje odbornou kvalifikaci, byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 6. 2015, další pracovní poměr byl znovu uzavřen 26. 8. 2015 do 31. 7. 2016 a poslední znovu uzavřen 29. 8. 2016 do 31. 7. 2017. Chápu-li dobře podle příkladů v článku, mohla bych pracovní smlouvu uzavřít ještě jednou, ale nesmím překročit podmínku 3 roky v součtu doby trvání jednotlivých pracovních poměrů na dobu určitou. Poslední pracovní poměr by tedy musel skončit v lednu 2018 s následnou tříletou přestávkou. Neexistuje jiná možnost, jak dále paní učitelku zaměstnat? 
Vydáno: 27. 02. 2017
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Naši zaměstnanci do 50 let věkuchodí na preventivní lékařské prohlídky každé 4 roky, zaměstnanci nad 50 let věku každé 2 roky a zaměstnanci pracující v noci každý rok. Všichni zaměstnanci, jejichž ošetřujícím lékařem není naše smluvní lékařka, předložili naší smluvní lékařce výpis ze zdravotní dokumentace od svého lékaře, protože preventivní prohlídky nám musí provádět náš smluvní lékař. Náklady na tento výpis ze zdravotní dokumentace jsme zaměstnancům uhradili. Ovšem mysleli jsme si, že se jedná o jednorázový poplatek, že dále již nebudou výpisy ze zdravotní dokumentace nově požadovány, ale bylo nám sděleno, že tyto výpisy jsou třeba při každé nové preventivní prohlídce, tzn. i třeba každý rok. Je to skutečně tak? Můžeme po zaměstnanci požadovat, aby se přehlásil k naší smluvní lékařce? Můžeme po zaměstnanci požadovat úhradu za opakovaný výpis ze zdravotní dokumentace? 
Vydáno: 10. 10. 2016