Mgr. Veronika Měrková, DiS.

  • Článek
Cílem tohoto článku je představit a připomenout čtenářům informační a znalostní systémy, které vytváří a provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Většina z níže uvedených systémů vznikla v rámci výzkumné činnosti a následně se rozvíjela a inovovala podle aktuálních trendů v oblasti ICT a potřeb uživatelů.
Vydáno: 12. 04. 2018
  • Článek
Článek představuje Znalostní systém prevence rizik v BOZP (ZS BOZP), který vznikl v rámci projektu „Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik“, který od roku 2014 do roku 2016 řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Článek seznamuje s obsahovou strukturou znalostního systému, představuje cílové skupiny a popisuje možnosti využití pro odborníky v oblasti BOZP. ZS BOZP je dostupný online na adrese http://zsbozp.vubp.cz/.
Vydáno: 09. 03. 2017