Ing. Vlasta Ptáčková

le nové legislativy se stravenky a stravenkový paušál sjednocuje na stejné podmínky poskytování. Tedy zaměstnavatel celou částku stravenky má daňově uznatelnou a zaměstnanec nad limit 70 % horního limitu stravného musí dodaňovat (odvádět tedy z této částky i zdravotní a sociální). Je možné, jak tomu bylo dříve, aby zaměstnavatel rozdíl částky nad limit zaměstnanci nedodaňoval, ale dal si tuto část on do daňově neuznatelných nákladů? 
Vydáno: 28. 01. 2024
Jsem OSVČ, zaměstnal jsem v roce 2023 studenta na DPP. Student podepsal prohlášení k dani, pracoval u mě 3 měsíce, dosáhl vždy výdělku do 10 000 Kč za měsíc. Student si v roce 2024 zatím nepodal žádost o roční zúčtování daně za rok 2023, takže mu nemusím provést roční zúčtování daně? Naposledy u mě pracoval v měsíci listopad 2023.
Vydáno: 08. 01. 2024
Zaměstnankyně, která byla u nás v pracovním poměru od 1.1.2023 do 30.6.2023 uplatňovala v tomto období měsíční odpočet na invaliditu 2 stupně. K 30.6.2023 rozvázala pracovní poměr a již pouze čerpá předdůchod. Začátkem roku 2024 bude u nás žádat o roční zúčtování daně za rok 2023. Uplatním u ní odpočet na poplatníka za celý rok 2023, nevím ale zda odpočet na invaliditu mohu uplatnit pouze za 6 měsíců, po které trval pracovní poměr, nebo za celých 12 měsíců roku 2023 ? Pokud to bude za celý rok 2023, musí mi v lednu 2024 doložit potvrzení PSSZ o tom, že i nadále pobírá invalidní důchod 2 stupně ? 
Vydáno: 12. 12. 2023
Zaměstnankyně žije ve společné domácnosti se zletilou dcerou, která zanechala studia na VŠ v lednu 2023. Poté byla v evidenci ÚP. Nyní předložila potvrzení o studiu na jiné VŠ s datem začátku studia v akademickém roce 2023/2024 ode dne 28. 6. 2023 (zápis ke studiu). Akademický rok na příslušné VŠ ale začíná až 1. 10. 2023. Od kdy můžu zaměstnankyni daňové zvýhodnění poskytnout? Domnívám se, že až od října 2023.
Vydáno: 11. 07. 2023
Zaměstnanec má dceru, která v 6/2023 ukončila studium na střední škole maturitou. Bude mít na dceru slevu za 7, 8/2023, když si dcera nevydělává?
Vydáno: 15. 06. 2023
Podávám daňové přiznání pro fyzické osoby. U zaměstnavatele jsem po celý rok 2022 uplatňovala slevu na invaliditu prvního stupně. Tím pádem již slevu nebudu uplatňovat v daňovém přiznání? Je to prosím takto správně? Jiné příjmy kromě zaměstnání nemám, ani nepodnikám. Pouze budu uplatňovat slevy na děti, které jsem u zaměstnavatele neuplatňovala.
Vydáno: 24. 03. 2023
Zaměstnankyně požádala o daňové vyrovnání za rok 2022, k žádosti přiložila potvrzení o úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby - zaplacené úroky za rok 2022. Do 4. 9. 2022 byla zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník bytu, od 5. 9. 2022 je vlastníkem dle výpisu z KÚ její syn. Smlouva o úvěru je psána pouze na zaměstnankyni. Pokud není zaměstnankyně vlastníkem bytu, můžu jí odečíst celou částku zaplacených úroků, nebo pouze poměrnou část po kterou byla vlastníkem bytu? 
Vydáno: 03. 03. 2023
Mohu jako zaměstnavatel provést roční zúčtování za rok 2022 zaměstnanci, který k nám nastoupil do pracovního poměru až 1. 1. 2023? Nebo si musí zaměstnanec požádat o provedení ročního zúčtování u svého předchozího zaměstnavatele, u něhož byl v pracovním poměru do 31. 12. 2022? A jak je to s důchodkyní, která byla u nás zaměstnaná jen po část roku, od ledna do června 2022, a zbytek roku již nikde zaměstnaná nebyla? Může si o roční zúčtování požádat u nás?
Vydáno: 14. 02. 2023
Ve společné domácnosti žije družka s druhem. Družka má jedno vlastní dítě (bez uvedení otce) a pak mají druhé dítě společné. Druh si uplatňuje společné dítě v pořadí 1, družka si uplatňuje své první dítě. V jaké výši si může uplatnit družka své první dítě. Je správné, když si uplatní své první dítě v pořadí 2? 
Vydáno: 13. 02. 2023
Lze uplatnit zaměstnanci daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP na vyživované zletilé dítě, žijící ve společně hospodařící domácnosti s odlišným trvalým pobytem? Není zde splněna podmínka „společné“ domácnosti z pohledu § 7 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb.
Vydáno: 03. 02. 2023
Může si uplatnit otec slevu na dvacetiletou dceru z prvního manželství studující na vysoké škole? Dcera v současnosti bydlí ve městě, kde studuje a zde též bydlí otec. Bývalá manželka je v současné době na mateřské dovolené a slevu na dceru neuplatňuje.
Vydáno: 02. 02. 2023
Může zaměstnanec čerpat měsíční slevu na dítě a základní slevu na poplatníka si uplatnit až v daňovém přiznání za celý rok?
Vydáno: 31. 01. 2023
Lze uplatnit jako vyživovanou osobu dítě do 26 roků, které je studentem vysoké školy - doktorské studium, forma studia je prezenční, nemá pracovní poměr, občas pracuje na dohodu o provedení práce, žije stále ve společné domácnosti?
Vydáno: 23. 12. 2022
Budeme mít pracovnici na zkrácený pracovní poměr – 20 hod. týdně. Tato pracovnice má ještě hlavní pracovní poměr, kde u zaměstnavatele podepsala prohlášení a u naší firmy ne, tudíž nemá nárok na odpočitatelnou položku. Její mzda bude 10 000 Kč. Za měsíc odvedeme sociální a zdravotní pojištění (zdravotní pojištění nebudeme dopočítávat protože dala potvrzení, že v hlavním zaměstnání je odvod více než z minimální mzdy) a srážkovou daň. Kdyby byla její mzda více jak 10 000 Kč platí stále srážková daň? Řídí se to podle podepsal/nepodepsal prohlášení?
Vydáno: 07. 12. 2022
Máme zaměstnance na dohodu o provedení práce od 1.5.2022 do 5.8.2022. Zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka. Od 15.8.2022 má u stejného zaměstnavatele hlavní pracovní poměr. Pokud si v měsíci srpnu vydělá na DPP 10 000,- Kč a na HPP 20 000,- Kč hrubého, jak je to s možností uplatnění slevy na poplatníka? Může si slevu na poplatníka uplatnit jen u jednoho příjmu? Nebo se příjmy sčítají a následně odečte sleva na poplatníka?
Vydáno: 23. 08. 2022
Pokud zaměstnanec nastoupí v průběhu měsíce a už v tom daném měsíci uplatnil slevu na sebe a na dítě, tak už neuplatňuje, až v následujícím měsíci. Je to tak? 
Vydáno: 23. 02. 2022
Dcera předčasně ukončila studium na střední škole k 20. 10. 2021. Do jakého měsíce má otec nárok na slevu na dceru?
Vydáno: 01. 02. 2022
Fyzická osoba v roce 2021 měla pouze příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele. Dále měla otevřenou živnost (samostatná činnost § 7 ZDP), kterou nepřerušila. Příjmy ze samostatné činnosti ovšem v roce 2021 neměla. Jiné zdanitelné příjmy také neměla. Musí podávat jako OSVČ daňové přiznání a přehledy na soc. a zdrav. pojištění?
Vydáno: 11. 01. 2022
Studentka VŠ, do 31. 8. 2021 měla DPP do 10 000 Kč, podepsané Prohlášení. Dne 31. 8. 2021 se vdala a od 1. 9. 2021 je OSVČ-student. Do jakého data si mohou uplatnit rodiče (žijí ve společné domácnosti s dcerou do data, než se dcera vdala) a jaké daňové slevy si může uplatnit dcera při daňovém přiznání za rok 2021, má si zahrnout i DPP? Za jakých podmínek by si mohl uplatnit slevy na maželku manžel.
Vydáno: 15. 11. 2021
Může si manžel zaměstnaný na HPP uplatnit slevu na daních na manželku, která má ZTP (nemá ZTP/P)? Má invalidní důchod nejvyššího stupně, ale na IČO si přivydělává. Její příjem je velice nízký, cca 15 000 - 20 000 Kč za rok. Invalidní důchod a příspěvek na péči pobírá cca dohromady 14 000 Kč - počítá se inv. důchod a příspěvek na péči do příjmu při uplatňování slevy na manželku? 
Vydáno: 25. 10. 2021