Ing. Petra Konderlová

Firma chce zaměstnancům dát poukázky Sodexopas na masáže, bazén atd..., nebo poukázku na 1 000 Kč do obchodu (oblečení, šperky, lékárna). Zaměstnanci dostávají stravenky dle zákona 55 % firma, 45 % srážka zaměstnanec. Pokud by firma i těch 45 % dávala do svých nákladů (nedaň.) musel by částku zaměstnanec zdanit. Jak by se dalo postupovat, aby výše uvedené benefity nemusel zaměstnanec dodaňovat ve mzdě? Stravenky jsou každý měsíc, ale případné poukázky na masáže atd...1x až 2x do roka. Dalo by se toto nějak ošetřit?
Vydáno: 12. 04. 2023
Firma by ráda poskytovala zaměstnancům tyto benefity: 1)      stravenky, 2)      poukázky na péči o zdraví, kulturní a sportovní aktivity - nominální hodnota 4 000 Kč ročně na zaměstnance, 3)      při odchodu do důchodu poukázku v hodnotě 2 000 Kč, 4)      poskytnutí vitaminových a minerálních doplňků pro udržení a zlepšení zdravotního stavu, 5)      příspěvek na životní nebo penzijní připojištění dle výběru zaměstnance v maximální výši 2 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Jednalo by se u zaměstnanců o nepeněžní příjmy, nepodléhající dani ze závislé činnosti a sociálnímu a zdravotnímu pojištění? A jak by to bylo u zaměstnavatele s daňovou uznatelností?
Vydáno: 12. 04. 2023
Firma přispívá zaměstnancům na dovolenou částku 3 000 Kč ročně. Úhrada spočívá formou: 1)      bezhotovostní úhrada ubytovacímu zařízení na základě faktury vystavené na firmu v plné výši. Rozdíl nad 3 000 Kč uhradí zaměstnanec do pokladny 2)      úhrada ubytovacímu zařízení hotově. Zaplatí to zaměstnanec ubytovacímu zařízení sám, doklad je však vystaven na firmu. Po návratu z dovolené zaměstnanec předloží doklad a firma mu dá peníze. Doklad je zanesen do počítače/rozdílné datum úhrady faktury a vyplacení z pokladny/ Rozdíl opět zaplatí zaměstnanec do pokladny firmy. 3)      faktura je vystavena na firmu, avšak úhrada je provedena platební kartou zaměstnance. Firma mu zaplatí celou částku na jeho účet, ke kterému je vedena platební karta. Rozdíl opět zaměstnanec doplatí do pokladny firmy. Představují všechny tři uvedené způsoby nepeněžní plnění zaměstnanci? Máme pochybnosti, že ve třetím případě se jedná již o peněžní plnění a je nutné provést všechny odvody a daň.
Vydáno: 12. 04. 2023
Zaměstnanec požaduje uplatnění daňového zvýhodnění na vnuky. Rodinná situace je taková, že žije ve společné domácnosti s dcerou a vnuky. Dcera nepracuje a je na rodičovské dovolené, otec vnuků je ve výkonu trestu. Oba rodiče vnuků tedy nemají dostatečný příjem, z něhož by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Jaké doklady pro doložení výše uvedené situace mohu po poplatníkovi požadovat (RL vnuků, RL dcery, rozsudek nástupu výkonu trestu otce, čestné prohlášení dcery, že neuplatňují děti rodiče...) a zda v takovém případě pak mohu uplatnit již měsíční daňové zvýhodnění na vnuky?
Vydáno: 01. 06. 2022
Zaměstnanec nastoupil 18. 9. 2021 do zaměstnání, podepsal prohlášení od 18. 9., ale za měsíc září neuplatňoval slevy, protože do 17. 9. uplatňoval u bývalého zaměstnavatele (měl tam podepsané prohlášení a dle potvrzení uváděna i sleva na dítě). Přinesl Potvrzení o zdan.příjmech a protože mu pracovní poměr navazoval, zažádal o roční zúčtování. V potvrzení má uvedeno, že učinil prohlášení 1–9/2021 a slevu na dítě 1–9/2021 také uplatnil. Dle výpočtu však mu předcházející zaměstnavatel tu slevu již za záři asi neuplatnil a mně teď jde o to, zda může být provedeno u nás roční zúčtování, kde mu vzniknul tím pádem přeplatek na dani? Tím, že vznikl přeplatek (zaměstnanec měl celý rok měsíčně stejné příjmy, nebyl nemocný), tak jsem přepočítala čísla z potvrzení, ptám se tedy prosím rovnou i na toto - musím takto ještě kontrolovat přijaté potvrzení o zdan. příjmech?
Vydáno: 29. 04. 2022
Jednatel s. r. o. má uzavřenu se svou s. r. o. Smlouvu o výkonu funkce jednatele s měsíční odměnou 10 tis. Kč. S touto svojí s. r. o. současně také uzavřel dohodu o provedení práce (na jinou práci, než je ve Smlouvě o výkonu funkce) s měsíční odměnou také 10 tis. Kč, za rok max. 300 hod. V této svojí s. r. o. jednatel nepodepsal prohlášení poplatníka, protože toto prohlášení má podepsáno jako zaměstnanec už v jiné firmě. Jakou daní z příjmu se budou zdaňovat jeho souběžné příjmy v jeho s. r. o.? Bude to daň srážková nebo zálohová?
Vydáno: 16. 03. 2022
Cizinka - rezidentka ČR si chce uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Otec dětí - cizinec - žije mimo ČR. Je možné, aby si uplatnila daňové zvýhodnění a jakou formou? Měsíčně, ročně, jen v daňovém přiznání? Jak doloží, že otec si děti neuplatňuje?
Vydáno: 03. 03. 2022
Naše zaměstnankyně byla do 31. 5. 2021 na rodičovské dovolené, poté se vrátila na plný úvazek k nám. Mezitím u nás měla DPP v období 10. 5.–31. 5. 2021, kdy podepsala i růžové prohlášení od 05/2021 s tím, že jinde ho podepsané nemá. Požádala mě o RZD za rok 2021 a doložila Potvrzení o příjmech za 2021, na kterém je, že poplatník učinil prohlášení na měsíce 01–05 a na řádku 3. je uvedeno, že za měsíce 01–04 bylo zúčtováno 8 136 Kč, daň nula. Jak poznám, kolik bylo strženo na základní slevu na dani, která v roce 2021 činila 2 320 Kč/měsíčně? Mohu jí provést RZD, když má na potvrzení, že učinila prohlášení i za 05, ale přitom vyúčtováno bylo než do 04/2021?
Vydáno: 28. 02. 2022
Rozvedená zaměstnankyně nastoupila do zaměstnání 1. 5. 2021. V měsících 1-4/2021 byla nezaměstnaná. Rozhodnutím soudu z r. 2016 byly děti svěřeny matce. Lze při ročním zúčtování uplatnit toto daňové zvýhodnění na děti za celý rok 2021 stejně jako slevu na poplatníka?
Vydáno: 21. 02. 2022
Naše zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru (21 let), žijící s ní ve společné domácnosti. Tato dcera zanechala studia na vysoké škole ke dni 4. 2. 2022, což zaměstnankyně doložila potvrzením školy. Jelikož nešlo o řádné ukončení studia, zvýhodnění na dceru nenáleží již za měsíc březen. Jak je to ale s únorem? Běžně by zaměstnankyni náleželo zvýhodnění i za měsíc únor, protože dcera k 1. únoru byla ještě studentkou VŠ, ale tato dcera již celý měsíc únor pracuje na DPČ s příjmem cca 15 000 Kč, je za ní odváděno ZP. Dočetla jsem se, že "daňové zvýhodnění (při řádném ukončení studia), zůstává zachováno v období měsíce ukončení studia na VŠ a bezprostředně navazujícího kalendářního měsíce, pokud student nekoná po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost." Nevím ale, jestli tato podmínka se týká i měsíce, ve kterém došlo k zanechání studia (nebo jen měsíce následujícího – při řádném ukončení studia) a mohu tedy za únor zvýhodnění na dceru této zaměstnankyni ještě ponechat, nebo se týká i měsíce, ve kterém došlo k zanechání studia?
Vydáno: 11. 02. 2022
Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru 1. 3. 2021. Doložila potvrzení o studiu na VŠ, které bylo ukončeno 10. 2. 2021. V ročním zúčtování chce zpětně za minulý rok uplatnit slevu na studenta. Za jaké měsíce je možné jí tuto slevu uplatnit?
Vydáno: 10. 02. 2022
Musí si zaměstnanec, který si pořídil na střechu svého domu solární panely, podávat daňové přiznání nebo může požádat u zaměstnavatele o roční zúčtování?
Vydáno: 26. 01. 2022
Zaměstnanec byl v době od 1. 1. 2021 - 31. 10. 2021 nepřetržitě v pracovní neschopnosti a po dobu nemoci mu nebyl vyplácený daňový bonus na 2 děti. V listopadu se rozhodl ukončit pracovní poměr. Je zaměstnavatel povinen tomuto již bývalému zaměstnanci udělat roční vyúčtování daně a vyplatit tak bonus za měsíce, kdy byl nemocný, nebo mu zaměstnavatel vydá Potvrzení o zdanitelných příjmech a bývalý zaměstnanec si sám podá daňové přiznání na FÚ? Po skončení pracovního poměru se registroval na úřad práce.
Vydáno: 14. 01. 2022
Zaměstnanec pracoval na HPP od 1. 3. 2014 do 30. 4. 2021 - měl podepsané prohlášení, uplatňoval slevu na poplatníka a děti do 31. 3. 2021 a odváděl zálohovou daň. Od 13. 4 - 30. 4. 2021 byl zaměstnán na DPP, podepsal prohlášení a opět uplatnil slevu na poplatníka a děti do 30. 4. 2021, odvedl zálohovou daň. Od 3. 5. 2021 dosud je zaměstnán na HPP, podepsal prohlášení a uplatňuje slevu na poplatníka a děti, odvádí zálohovou daň. Může mu zaměstnavatel provést roční zúčtování daně za r. 2021, nebo si ho musí podat sám?
Vydáno: 13. 01. 2022
Syn zaměstnance ukončil studium na vysoké škole ke dni 8. 11. 2021, do jakého měsíce je možné za syna v rámci mzdy uplatnit daňové zvýhodnění? 19letý syn aktuálně již nikde nestuduje ani neplánuje studovat. Bude hledat zaměstnání.
Vydáno: 11. 01. 2022
Je možné, aby firma, která se zabývá výrobou elektronických součástek zaměstnala učitele angličtiny na DPČ a jeho mzda se místo na 518 (jak bychom účtovali běžně fakturu) dostávala na 521-Mzdové náklady? Daňově uznatelné by to být mělo, učí naše zaměstnance, kteří cizí jazyk potřebují k práci. 
Vydáno: 18. 10. 2021
Společnosti v rámci podpory prodeje (prodej kancelářských potřeb) poskytuje svým odběratelům za určitý objem odebraného zboží věcné dary. a) zboží, které běžně obchoduje (např. kancelářský papír) b) zboží, která nemá vůbec ve svém sortimentu, např. kávovar za 3 000 Kč, c) kupony, která nakoupí od třetí osoby, u které je zákazník může uplatnit na nákup zboží Jakým způsobem tyto věcné dary vykázat? Musí být uvedeny na faktuře nebo dodacím listě? Dosud je společnost uváděla pouze na své skladové výdejce, kde je dohledatelná souvislost s vydanou fakturou. Můžeme tyto dary fakturovat za 1 Kč nebo uvést cenu např. 2 000 Kč a současně poskytnout slevu ve výši 2 000 Kč? Doplním, že při pořízení je vždy uplatněn odpočet DPH, kromě kuponů.
Vydáno: 07. 10. 2021
Jednatel má uzavřenou se společností s. r. o. smlouvu o výkonu funkce jednatele ve výši 2 000 Kč měsíčně. Nepodepsal prohlášení. Podléhá odměna srážkové dani? Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním?
Vydáno: 24. 08. 2021
Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na studující dítě do věku 26 let žijící s ním ve společné domácnosti. Předložil potvrzení o studiu SOŠ obor opravář- 3. ročník - od 1. 9. 2020 do ... není vypsáno. Dne 22. 6. 2021 syn složil závěrečné zkoušky. Už je přijat k dalšímu studiu na střední škole na 2 roky na obor s maturitou. Potvrzení o studiu ještě nepředložil. Můžeme mu poskytnout daňové zvýhodnění i na měsíce 7/8-2021? Nebo máme počkat a poskytnout daňové zvýhodnění až od záři 2021, kdy předloží potvrzení o studiu?
Vydáno: 11. 08. 2021
Zaměstnavatel chce poskytovat benefit - příspěvek na dopravu. Je rozdíl v tom, když zaměstnanec dostane celkovou částku např. 500 Kč nebo podle vzdálenosti dopravy např. 10 Kč /km? Co plyne za povinnost zaměstnavateli a zaměstnanci - bude z tohoto benefitu zaměstnanec odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění a bude se to danit na obou stranách?
Vydáno: 26. 07. 2021