Proplacení dovolené zaměstnanci prostřednictvím jeho platební karty

Plné znění otázky

Firma přispívá zaměstnancům na dovolenou částku 3 000 Kč ročně. Úhrada spočívá formou:

1)      bezhotovostní úhrada ubytovacímu zařízení na základě faktury vystavené na firmu v plné výši. Rozdíl nad 3 000 Kč uhradí zaměstnanec do pokladny

2)      úhrada ubytovacímu zařízení hotově. Zaplatí to zaměstnanec ubytovacímu zařízení sám, doklad je však vystaven na firmu. Po návratu z dovolené zaměstnanec předloží doklad a firma mu dá peníze. Doklad je zanesen do počítače/rozdílné datum úhrady faktury a vyplacení z pokladny/ Rozdíl opět zaplatí zaměstnanec do pokladny firmy.

3)      faktura je vystavena na firmu, avšak úhrada je provedena platební kartou zaměstnance. Firma mu zaplatí celou částku na jeho účet, ke kterému je vedena platební karta. Rozdíl opět zaměstnanec doplatí do pokladny firmy.

Představují všechny tři uvedené způsoby nepeněžní plnění zaměstnanci? Máme pochybnosti, že ve třetím případě se jedná již o peněžní plnění a je nutné provést všechny odvody a daň.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 6. 9. d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů