Zaměstnanecké benefity

Plné znění otázky

Firma by ráda poskytovala zaměstnancům tyto benefity:

1)      stravenky,

2)      poukázky na péči o zdraví, kulturní a sportovní aktivity - nominální hodnota 4 000 Kč ročně na zaměstnance,

3)      při odchodu do důchodu poukázku v hodnotě 2 000 Kč,

4)      poskytnutí vitaminových a minerálních doplňků pro udržení a zlepšení zdravotního stavu,

5)      příspěvek na životní nebo penzijní připojištění dle výběru zaměstnance v maximální výši 2 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Jednalo by se u zaměstnanců o nepeněžní příjmy, nepodléhající dani ze závislé činnosti a sociálnímu a zdravotnímu pojištění? A jak by to bylo u zaměstnavatele s daňovou uznatelností?

Odpověď