60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Schválený:
60/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 2022
o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Vláda nařizuje podle § 23 písm. i) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví sazbu poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle zákona.
 
§ 2
Sazby poplatků
Sazba poplatku činí v případě odborné činnosti pověřené organizace podle
a) § 13 odst. 1 písm. a) zákona za
1. vydání odborného stanoviska podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona 2 000 Kč,
2. zpracování odborného stanoviska podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu činnosti pověřené organizace,
b) § 13 odst. 1 písm. b) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu činnosti pověřené organizace,
c) § 13 odst. 1 písm. c) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu činnosti pověřené organizace,
d) § 13 odst. 1 písm. d) zákona 3 000 Kč,
e) § 13 odst. 1 písm. e) zákona 650 Kč,
f) § 13 odst. 1 písm. f) zákona 130 Kč,
g) § 13 odst. 1 písm. g) zákona 3 400 Kč,
h) § 13 odst. 1 písm. h) zákona 1 600 Kč,
i) § 13 odst. 1 písm. i) zákona 750 Kč,
j) § 13 odst. 1 písm. j) zákona 200 Kč,
k) § 13 odst. 1 písm. k) zákona 100 Kč,
l) § 13 odst. 1 písm. l) zákona
1. pro 1. třídu kotlů 4 550 Kč,
2. pro 2. třídu kotlů 3 900 Kč,
3. pro 3. třídu kotlů 2 750 Kč,
4. pro 4. třídu kotlů 2 000 Kč,
5. pro jinou třídu kotlů za doplňkovou zkoušku ve výši rozdílu poplatků jednotlivých tříd kotlů podle bodů 1 až 4,
m) § 13 odst. 1 písm. m) zákona 700 Kč,
n) § 13 odst. 1 písm. n) zákona
1. pro 1. třídu kotlů 1 800 Kč,
2. pro 2. třídu kotlů 1 500 Kč,
3. pro 3. třídu kotlů 1 100 Kč,
4. pro 4. třídu kotlů 850 Kč,
o) § 13 odst. 1 písm. o) zákona 100 Kč.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.