449/2016 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Schválený:
449/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2016,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc částku:
I--------------------------------I------------I
I  Počet osob v rodině podle  I   Kč   I
I    § 7 odst. 5 zákona    I      I
I--------------------------------I------------I
I jedna             I  1 944  I
I--------------------------------I------------I
I dvě              I  2 660  I
I--------------------------------I------------I
I tři              I  3 478  I
I--------------------------------I------------I
I čtyři a více          I  4 194  I
I--------------------------------I------------I
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc:
I--------------------------------I------------I
I  Počet osob v rodině podle  I   Kč   I
I    § 7 odst. 5 zákona    I      I
I--------------------------------I------------I
I jedna             I   711  I
I--------------------------------I------------I
I dvě              I   973  I
I--------------------------------I------------I
I tři              I  1 272  I
I--------------------------------I------------I
I čtyři a více          I  1 572  I
I--------------------------------I------------I
 
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
I------------------I--------------------------------------------------------------I
I Počet osob    I  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I
I v rodině podle  I-----------I------------I------------I------------I-----------I
I § 7 odst. 5   I  Praha  I  více než I  50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I zákona      I      I  100 000 I  99 999  I 49 999  I      I
I------------------I-----------I------------I------------I------------I-----------I
I jedna      I  7 720  I  6 114  I  5 822  I  4 950  I  4 763  I
I dvě       I 11 004  I  8 806  I  8 407  I  7 213  I  6 957  I
I tři       I 14 896  I  12 022  I  11 500  I  9 939  I  9 604  I
I čtyři a více   I 18 577  I  15 112  I  14 482  I 12 599  I 12 195  I
I------------------I-----------I------------I------------I------------I-----------I
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
I------------------I--------------------------------------------------------------I
I Počet osob    I  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I
I v rodině podle  I-----------I------------I------------I------------I-----------I
I § 7 odst. 5   I  Praha  I  více než I  50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I zákona      I      I  100 000 I  99 999  I 49 999  I      I
I------------------I-----------I------------I------------I------------I-----------I
I jedna      I  4 357  I  4 357  I  4 357  I  4 357  I  4 357  I
I dvě       I  6 429  I  6 429  I  6 429  I  6 429  I  6 429  I
I tři       I  8 880  I  8 880  I  8 880  I  8 880  I  8 880  I
I čtyři a více   I 11 244  I  11 244  I  11 244  I 11 244  I 11 244  I
I------------------I-----------I------------I------------I------------I-----------I
 
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2017.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.