270/2019 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

Schválený:
270/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 21. října 2019,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2020 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 162 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 742 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3 484 Kč.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.