134/1998 Sb. , kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Schválený:
134/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 2. června 1998,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Změna: 55/2000 Sb., 135/2000 Sb.
Změna: 449/2000 Sb.
Změna: 101/2002 Sb.
Změna: 291/2002 Sb.
Změna: 493/2005 Sb.
Změna: 620/2006 Sb.
Změna: 331/2007 Sb.
Změna: 439/2008 Sb.
Změna: 244/2009 Sb.
Změna: 472/2009 Sb.
Změna: 397/2010 Sb.
Změna: 411/2011 Sb.
Změna: 467/2012 Sb.
Změna: 238/2013 Sb.
Změna: 421/2013 Sb.
Změna: 326/2014 Sb.
Změna: 350/2015 Sb.
Změna: 421/2016 Sb.
Změna: 354/2017 Sb.
Změna: 143/2018 Sb.
Změna: 301/2018 Sb.
Změna: 269/2019 Sb.
Změna: 259/2020 Sb.
Změna: 269/2019 Sb. (část), 563/2020 Sb.
Změna: 243/2021 Sb. (část)
Změna: 243/2021 Sb., 482/2021 Sb.
Změna: 482/2021 Sb. (část), 313/2022 Sb.
Změna: 320/2023 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:
 
§ 1
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.
 
§ 2
Zrušuje se vyhláška č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.
Ministryně:
MUDr. Roithová, MBA v. r.
 
Příloha
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Text Přílohy ve znění účinném od 1.1.2024 viz 472/2009 Sb., 397/2010 Sb., 411/2011 Sb., 467/2012 Sb., 238/2013 Sb., 421/2013 Sb., 326/2014 Sb., 350/2015 Sb., 421/2016 Sb., 354/2017 Sb., 143/2018 Sb., 301/2018 Sb., 269/2019 Sb., 259/2020 Sb., 269/2019 Sb. (část), 563/2020 Sb., 243/2021 Sb. (část), 243/2021 Sb., 482/2021 Sb., 482/2021 Sb. (část), 313/2022 Sb. a 320/2023 Sb.