Projekt 22 % - rovnost odměňování žen a mužů v ČR

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo webové stránky ke svému projektu 22 % k rovnosti. Projekt se věnuje problematice rovného odměňování mužů a žen v České republice.

Na webu naleznete odbornou poradnu k problematice odměňování a to pro širokou veřejnost i zaměstnavatele, dále mzdovou a platovou kalkulačku, která dokáže zobrazit obvyklou průměrnou hrubou mzdu za danou pozici v jednotlivých oborech. Zároveň uživatelům poskytne informace o rozdílu v průměrných výdělcích žen a mužů na dané pozici.

Kalkulačka je k dispozici na  https://www.rovnaodmena.cz/rovne-odmenovani/kalkulacka

Výzkum veřejného mínění s názvem „Rozdíly v odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti“ proběhl pod hlavičkou MPSV v roce 2018 na vzorku 2030 osob starších 18 let. Cílem bylo zmapovat názorové spektrum české veřejnosti vůči nerovnostem v odměňování žen a mužů. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší výzkum veřejného mínění k danému tématu.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí