Nový komentář k zákonu o sociálních službách

Vydáno: 1 minuta čtení

V červenci vyšla nová kniha Zákon o sociálních službách: komentář. Autory komentáře jsou Eva Janečková a Petr Mach.

Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb. Obecnost některých ustanovení nebo nutnost v rámci výkladu hledět na základní zásady zákona nebo další principy/účely stanovené pro jednotlivé skupiny sociálních služeb byla určitým motivem autorů k vytvoření tohoto komentáře. Využity byly nejen metodické či jiné materiály Ministerstva práce a sociálních věcí, či další odborné publikace/články, ale také praktická aplikační zkušenost z jednotlivých pohledů při aplikaci ustanovení zákona o sociálních službách. Zařazeny byly praktické příklady, které čtenářům napomohou k rozšíření náhledu na jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb.

Knihu můžete zakoupit v e-shopu Wolters Kluwer.

Obálka kniha Zákon o sociálních službách: komentář.