Hledá se ÚČETNÍ A ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019

Vydáno: 4 minuty čtení

Již podruhé budeme oceňovat nejlepší profesní účetní/účetního a také nejlepší účetní firmu v České republice. Profesní soutěž ÚČETNÍ ROKU 2019, kterou pořádá Wolters Kluwer ČR, startuje 1. května 2019.

Nominace vhodných kandidátů na titul ÚČETNÍ ROKU 2019 a taktéž nominace na ÚČETNÍ FIRMU ROKU 2019 mohou posílat jak široká veřejnost, tak zaměstnanci účetních firem. Rozhodnutí o vítězích v obou kategoriích přísluší pak odborné porotě.            

Jaká kritéria by měli splňovat jednotliví kandidáti z řad fyzických i právnických osob a jakým způsobem je možné zasílat nominace? Vše potřebné se dozvíte na stránkách soutěže www.ucetni-roku.cz.

Odbornou záštitu soutěži poskytují Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních ČR.

V letošním ročníku je odborná porota obohacena o nová jména. Novým zástupcem za Svaz účetních ČR je paní Eleonora Herlíková, členka metodické rady Svazu účetních ČR, jež nahradila paní Janu Pilátovou. Další posilou poroty je paní Zdeňka Bekrová, jednatelka společnosti CESORG, spol. s r. o., jež se stala ÚČETNÍ FIRMOU ROKU v minulém roce. Vzniká tím nová tradice, kdy vítěz z předešlého ročníku bude mít příležitost usednout v porotě pro ročník následující.

Z dalších osobností, které usednou v porotě, můžeme jmenovat například paní Janu Skálovou, členku Prezidia Komory daňových poradců ČR, nebo Jana Molína, předsedu Etické komise Komory certifikovaných účetních a zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Kompletní složení poroty je dostupné na webových stránkách soutěže http://www.ucetni-roku.cz/porota/. Roli předsedy poroty převzal Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních. „V prvním ročníku jsme se přesvědčili, že rozhodování poroty o finalistech, potažmo o vítězích, není vůbec snadný úkol a porota k němu přistupuje velmi zodpovědně. Jsem proto velmi rád, že můžeme v porotě přivítat nové osobnosti, jež nám s tímto úkolem pomohou. V kategorii ÚČETNÍ ROKU může porota z přijatých nominací vybrat až 10 finalistů, se kterými bude uskutečněno osobní setkání. Nejde o testování znalostí, to uchazeči potvrzují již svou profesní minulostí i současnou profesí, jež zastávají. Na setkání jde především o poznání osobnosti, jejich vztahu k etickému chování, přístupu k sebevzdělávání a poznání jejich osobních vizí v účetnictví a účetní profesi. Naproti tomu v kategorii ÚČETNÍ FIRMA ROKU neprobíhají osobní pohovory, ale rozhodování je založené především na ověření informací z nominací a na osobním dotazování klientů o reference. Díváme se například i na to, co firma o sobě říká na svých webových stránkách, co má uvedeno v obchodním rejstříku a zda má příslušná oprávnění na služby, které poskytuje. Již nyní se těším na setkání poroty a seznamovaní s novými kandidáty na tituly ÚČETNÍ ROKU a ÚČETNÍ FIRMA ROKU“, vyjádřil se Libor Vašek.

Harmonogram soutěže:

  • zahájení 1. května 2019,
  • ukončení možnosti nominace/registrace do soutěže 18. srpna 2019,
  • rozhodování poroty,
  • slavnostní vyhlášení 10. prosince 2019.

Více informací naleznete na stránce www.ucetni-roku.cz.

 

Kontaktní osoba: Andrea Doušová
E-mail: Andrea.Dousova@wolterskluwer.com
Mobil: +420 731 516 376