Kurzarbeit získal podporu poslanců v 1. čtení – pozdější spuštění neohrozí firmy ani zaměstnance

Vydáno: 2 minuty čtení

Návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, předložený MPSV, v prvním čtení podpořila Poslanecká sněmovna. Podstatou novely je zavedení Kurzarbeitu, tedy opatření, které při závažných hospodářských potížích umožní zachovat pracovní místa a po přechodnou dobu tak pomůže českým firmám i jejich zaměstnancům. 

Vládní návrh bude postoupen k projednání ve výboru, a to ve standardním legislativním procesu. Plánované spuštění Kurzarbeitu od 1. 11. 2020 tak s největší pravděpodobností nahradí dočasné prodloužení programu Antivirus. 

SPUŠTĚNÍM KURZARBEITU BUDE ZAJIŠTĚNO:

  • zaměstnanec bude nadále zaměstnán a nepřijde o příjem
  • zaměstnavateli klesnou mzdové náklady související s náhradou mzdy
  • státu nebudou vznikat náklady související s nezaměstnaností
  • bude udržena domácí spotřeba stimulující hospodářský růst

Kurzarbeit bude sloužit k řešení přechodných hospodářských potíží, a nikoliv k umělému udržení neperspektivních pracovních míst. Tomu odpovídá i nastavení podmínek, které zaměstnavatel musí splnit, aby mohl nástroje využít.

PODMÍNKY NUTNÉ K VYUŽITÍ KURZARBEITU ZAMĚSTNAVATELEM

  • rozsah překážek v práci musí být v průměru v rozsahu 20 % až 80 % stanovené pracovní doby zaměstnance
  • podpora se týká pouze stálých zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele alespoň 3 měsíce a mají smlouvu na dobu neurčitou

Úřad práce bude zaměstnancům, kteří splní tyto podmínky, vyplácet příspěvek v částečné zaměstnanosti. Ten jim po dobu krize nahradí významnou část jejich předchozí čisté mzdy.

PODPORA PRO ZAMĚSTNANCE

  • po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, obdrží podporu ve výši 70 % svého předcházejícího čistého výdělku
  • podpora bude zastropována na úrovni průměrné mzdy (vypočte se jako průměrný příjem z 1. až 3. čtvrtletí)
  • podporu bude možné pobírat maximálně po dobu 12 měsíců

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)