Prezident podepsal novelu zákoníku práce

Vydáno: 2 minuty čtení

Prezident ve ve středu 17. 6. 2020 podepsal novelu zákoníku práce připravenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Součástí novely je zejména změna výpočtu dovolené nebo snížení administrativní náročnosti při vydávání potvrzení o zaměstnání. 

Konkrétními změnami v novele jsou zásadní změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli, vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb do České republiky, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, ale třeba také změna výpočtu práva na dovolenou nebo zavedení institutu sdíleného pracovního místa.

Novela zákoníku práce má nabýt účinnosti 30. 7. 2020 s tím, že některé změny, např. zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, nastanou s účinností od 1. 1. 2021. 

Tip redakce: Bližší informace k chystané novele naleznete také v článku našeho autora JUDr. Petra Bukovjana.

Na změny provedené touto novelou zákoníku práce se zaměří naše tradiční konference, kterou pořádáme 8. 12. 2020

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/9-odborna-konference-k-pracovnimu-pravu.p5433.html9. Konference k pracovnímu právu