Vyplácení evropských dotací se nezpomalí ani v době nouzového stavu

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje i v době nouzového stavu řádné fungování Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), aby příjemci dotací z řad zaměstnavatelů, neziskových organizací a mnoha dalších nepocítili žádné komplikace či omezení.

Za březen byly schváleny výdaje v téměř dvojnásobné výši oproti původnímu plánu a na účty příjemců bylo odesláno 686 milionů Kč. Šlo např. o výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, poskytování sociálních služeb, podporu mladých lidí a rodičů či vzdělávání zaměstnanců.

Pokud příjemci doloží své výdaje v termínu a se všemi potřebnými náležitostmi, k čemuž mohou využít elektronické konzultace se svými projektovými manažery, nemusí mít obavu, že by kvůli omezením spojeným s nouzovým stavem museli čekat na peníze déle než obvykle. 

Propláceno je nyní až 60 žádostí o platbu denně a výdaje schválené v průběhu března příjemci již buď obdrželi, nebo je mohou očekávat v nejbližších dnech. MPSV průběžně proplácí i zálohové platby pro nové projekty, jen v březnu jich bylo odesláno přes 200.

Více informací naleznete na webových stránkách MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)