Povaha tzv. covidové odměny a výpočet průměrného výdělku

Vydáno: 14 minut čtení

Jedním z parametrů pro správné zjištění průměrného výdělku zaměstnance je mzda nebo plat zúčtované mu k výplatě v rozhodném období. Měla takovou povahu i tzv. covidová odměna poskytnutá některým vybraným zaměstnancům, a musel ji proto zaměstnavatel při výpočtu průměrného výdělku zaměstnance zohlednit?

POVAHA TZV. COVIDOVÉ ODMĚNY A VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní věta
Odměna přiznaná zaměstnanci zdravotnické záchranné služby, který se podílel na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními vydanými vládou České republiky a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví v době řešení epidemie covid-19, a vyplacená z prostředků přidělených zaměstnavateli rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví na základě usnesení vlády č. 518 ze dne 7. 5. 2020 je odměnou poskytnutou podle ustanovení § 134 zákoníku práce. Je součástí platu a je nutné ji zohlednit při zjišťování průměrného výdělku zaměstnance.
(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2024, sp. zn. 21 Cdo 2044/2023)
Předmět sporu
*
Vyřešení právní otázky,
zda se odměna poskytnutá zaměstnanci zdravotnické záchranné služby a vyplacená z prostředků přidělených zaměstnavateli rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví
na základě usnesení vlády č. 518 ze dne 7. 5. 2020 a určených na odměny pro zaměstnance zdravotnického zařízení, kteří
se podíleli na plnění úkolů
stanovených krizovými opatřeními vydanými vládou České republiky a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví
v době řešení epidemie covid-19, započítává do hrubé mzdy (platu) pro zjišťování průměrného výdělku zaměstnance
.
Právní úprava
*